WYCINKA DRZEW

WYCINKA DRZEW PO ZMIANACH.
OD 17 CZERWCA NALEŻY ZGŁASZAĆ ZAMIAR USUNIĘCIA DRZEW.
 

W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Wprowadza ona zmiany dotyczące usuwania drzew. Usunięcie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wymaga dokonania zgłoszenia do urzędu gminy w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm od podłoża przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

W zgłoszeniu należy podać imię nazwisko wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki oraz rysunek bądź mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W terminie do 21 dni od dokonania zgłoszenia, uprawniony pracownik urzędu gminy, dokona oględzin drzew wskazanych w zgłoszeniu oraz sporządzi protokół. Następnie w terminie do 14 dni od przeprowadzenia oględzin Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej może sprzeciwić się usunięciu drzewa w przypadku gdy jest ono  zlokalizowane:
a)  na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy, lub jeśli drzewo spełnia kryteria, o których mowa w przepisach, które zostaną wydane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (np. oceniana będzie wartość przyrodnicza drzewa). Rozporządzenie zostanie wydane przez Ministra Środowiska w terminie do 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jeżeli  organ w terminie 14 dni od przeprowadzenia oględzin, nie wniesie sprzeciwu drzewo można usunąć. Na usunięcie drzewa wnioskodawca będzie miał czas 6 miesięcy. Jeżeli po upływie tego terminu drzewo nie zostanie ścięte, należy dokonać ponownego zgłoszenia.

Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

Ponadto, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin drzew, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, która będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Wójt Gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 
Powyższe zmiany nie dotyczą drzew rosnących w lasach oraz krzewów rosnących na nieruchomościach, stanowiących własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URZĄD GMINY W KROŚCIENKU WYŻNYM, UL. POŁUDNIOWA 9, 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE
TEL.: 13 431 51 90, 13 431 51 06
E-MAIL: urzad@kroscienkowyzne.pl
statystyka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]